Авторско право

Авторско право © Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Всички права запазени. 

© Elena Noble schooling 2020 (elenanobleschooling.org)

Не се разрешева ползването, копирането, преиздаването, разпространението и/или продажбата на продуктите на хартиен носител или в електронен вид без съгласие на автора. При нарушения на авторското право подлежите на санкции съгласно Закона за авторското право и на санкции съгласно Наказателния Кодекс на Република България.

Неправомерното използване на чужд обект на авторско право е престъпление (чл. 172а НК). Престъпление е също плагиатството (чл. 173 НК) и натрапеното съавторство (чл. 174 НК)