Богатството

Малко ум и много пари голяма беля докарват.

Парите на едни вземат ума, а други учат на ум.

Парата е дявол.

Дай му пари, да ти продаде майката си и баща си.

Парите от мъртвия жив не правят.

Богат на беден не вярва.

Имот в гроба не се носи.