Братя Инджови в подкрепа на образованието

Владислав и Ивайло Инджови, основатели на CrediYes, демонстрират социално отговорния си характер с отношението си към проектната идея на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” – Elena Noble schooling. Като съвременни и образовани хора те отдават своята подкрепа, свързана с оценяването на необходимостта от мотивирано развитие за младите хора. Отговорни в бизнеса си, така и в този случай високата им оценка към подобни идеи е налице. Подобен пример прави проекти като този осъществими в обществена полза.
Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към CrediYes в лицето на Владислав и Ивайло Инджови.