Бройна форма и обикновена форма за мн.ч.

Бройна форма за мн.ч.  – съществителните имена от мъжки род
Образува се с окончание или

Условия за употреба:

1. Съществителното име НЕ означа човек
2. Съществителното име е СЛЕД числителното бройно име (два, седем, 16, 1486) или след думите колко, няколко, колкото, толкова.

седем месеца
двеста коня
шейсет-седемдесет милиона
колко живота
няколко региона

Обикновена форма за мн.ч. се използва – съществителните имена, означаващи хора

двама учители
колко студенти
няколко министри

Бройна форма за мн.ч. – когато между числителното име и съществителното име е налице определение

Редно е да подчертая тези пет-шест важни факта за управлението на организацията.

При условие на значение на съществителните име и на предмет, и на хора, открояваме контекста

Бройна форма – предмет
Обикновена форма – хора

И трите редактора при файловете дават грешка.
И тримата редактори в телевизията работят много.

Обикновена форма за мн.ч. – когато колко и толкова се употрябяват при израз на чувство, а не на количество

Колко хубави месеци ни чакат тази есен!
Не предполагаха, че ще получат толкова упреци!

Обикновена форма за мн.ч. – когато не се назовава определено количество след думите десетки, стотици, милиони, милиарди, и след думите двойка, тройка, десетка, дузина, чифт.
Изброените думи са съществителни име, а не числителни имена, като след тях се употребява бройна форма за мн.ч.

Той държеше в банка десетки левове.
Милиони столове се изнесоха за международния пазар.

Обикновена форма за мн.ч. – когато стои предлог между числителното име или дума за количество и съществителното име

Колко от създадените шаблони са вече раздадени.
Колко създадени шаблона са вече раздадени.

При ден може да се употребява и обикновената форма за мн.ч., независимо че съществителното име не означава лице

три дни и три дена
120 дни и 120 дена

Син – коректни са и двете форма, независимо че “син” означава лице – и бройна форма, и обикновена форма

колко синове и колко сина
трима синове и трима сина

Обикновена форма за мн.ч. при съществителни имена с наставка -изъм (механизъм, организъм) – гласната ъ изпада, но в бройната форма се запазва

много механизми – пет механизъма
много организми – няколко организъма