Български официални празници

1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
6 септември – Ден на Съединението
22 септември – Ден на Независимостта на България
1 ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения
24 декември – Бъдни вечер
25 и 26 декември – Рождество Христово
Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му