Времето

Времето и Бог са всемогъщи.

Времето град гради и града разгражда.

Времето е стар учител.

Времето човека краси и времето го грози.

Друго време, друг ум.

Всяко нещо с времето си.

Ранно пиле рано пее.

Защо си ми на воля, като те няма в неволя.

По първи петли.