Във, със или в, с

ВЪВ – когато следващата дума започва със съгласната в или ф, когато първият звук от следващата дума започва с в или ф, независимо дали е написана с цифри, на латински или с друга азбука

във време на измама
във форма за спорт
във II клас
във Facebook

СЪС – когато следващата дума започва със съгласната с или з, когато първият звук от следващата дума започва със с или з, независимо дали е написана с цифри, на латински или с друга азбука

със съседите на беседа
със звездите на небето
със 100 км/ч
със 7-годишен стаж

ВЪВ и СЪС – когато логическото ударение пада върху тях, изговарянето набляга повече върху тях, отколкото върху други думи в изречението (при словосъчетания със и без, със или без, във и извън, във или извън, във и около)

Със и без подкрепа, тръгвам на поход към върха.
Във и извън България българинът е българин.