Вярата

Вярата планина помества.

Вярвай на очите си, а не на ушите си.

Ще стане, когато върбата роди грозде.

Ще стане, когато дойде четвъртък след петък.

Вяра и Бог.

С Господа напред.

Вяра- мяра.