Двойно Н

Прилагателно име с двойно Н се пише, когато:
– прилагателното име в м.р. завършва на -нен;
– в другите форми гласната е от -нен изпада.

сезонен – сезонна, сезонно, сезонни, сезонния(т)
единен – единна, единно, единни, единния(т)

Прилагателно име с едно Н се пише, когато:
– когато в м.р. ед.ч. прилагателните имена завършват на -ен, а не на -нен.

съвършен – съвършена, съвършено, съвършени, съвършения(т)
мигновен – мигновена, мигновено, мигновени, мигновения(т)

ВНИМАНИЕ:
имеНик – човек, който празнува имен ден
имеННик – текст с имена