Двойно Т

При членуване на съществителни имена от ж.р. и числителни имена, завършващи на -т, се пише двойно Т.

годност – годността
област – областта
дейност – дейността