Деепричастие

Деепричастие – глаголна форма, завършваща на -ЙКИ

учейки
спортувайки

Коректна употреба на деепричастие – действието, изразено с деепричастие и основното действие в изречението са с един и същ извършител

Излизайки на терена, спортистът знаеше цената на успеха.