Десет или Десетима

Числително бройно, във формите му до 10, се преобразува във форма за лице.

За играта сме извикали дваМА участниЦИ

ВНИМАНИЕ!
Но десет състезатели, единадесет учители, дванадесет лекари и т.н.