Етичен стандарт

Етика при всяка стъпка

Приемат се действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен проспект.

tk-lovech-4

Ценностите информират и ръководят действията

Етични ценности:

Поддържат се етични ценности, които са в основата на етичното мислене и поведение във връзка с всяка дейност и взимането на решения.

Надеждност
Честност * Интегритет * Сигурност * Лоялност * Уважение

Справедливост

Отговорност
Отчетност * Самоконтрол

Грижа