Животът

Живот с пари не се купува.

Не живеем, за да ядем, а ядем, за да живеем.

Един гроб е и за сиромаха, и за болярина.

Смъртта не пита чий син си.

Затова си крив, защото си жив.

Който не се е родил, той няма да умре.

Повече хора са умрели от преяждане, отколкото от недояждане.

Както живееш, така ще се прочуеш.

Живо-здраво.