“Имах си аз!” или “Има си хас!”

“Има си хас!” се употребява за изразяване на учудване, възмущение от изказано предположение или на несъгласие с възможността това предположение да стане реалност.

“Хас” е дума от арабски произход и означава чист, доброкачествен, истински. Смисълът на фразеологизма “Има си хас!” не се извежда от значението на отделните думи, които го съставят, а е резултат от преосмисляне – определя се като хубава работа, виж ти, възможно ли е.

Неточно е “Имах си аз!”
Коректно е “Има си хас!”