инж. Станислава-Владимира: “Да четем приказки!”

В приказките, в басните, се крие цялата житейска истина, дават се най-точните отговори. Да се връщаме към тези книги е разбирателство към близки, общество, свят. Да отделяме време да четем на деца, младежи, възрастни, да обсъждаме, говорим и коментираме изчетеното, да осмисляме всеки ред, всяка алегория, да си даваме възможност за екипно разсъждение и етична настройка към действията ни. Да четем приказки! – инж. Станислава-Владимира Станкова, председател Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”