Как да бъдем способни в убеждаването?

Чували ли сте някога израза “Той/Тя може да продаде на водолаз вода”? Така описваме тези, които са убедителни по природа.

Убеждаването е тактика, която се използва при диалог, триалог, дебат, при учащи, организации, търговци, политици и други успешни хора, които си поставят цели и обосновано, планово, научно и стратегически следват реализирането на тези цели. Убеждаването е способността да се изпрати ясно послание или молба по начин, който убеждава човека или хората, с които говорим, да приемат това, което казваме. Съгласуването на правилните думи с правилния момент и правилния език на тялото ни позволява да убедим всеки във всичко. Убеждаването може да се приложи, за да убедим някого в нашите идеи или да го накараме да си взаимодейства с нас.

Последователност
Последователността и надеждността вървят ръка за ръка. В човешката природа е да останем последователни, когато взаимодействаме с другите, като средство да останем надеждни в техните очи.

Харесване и възприемане
Ако се грижим да изглеждаме културни, симпатични, любезни и хигиенични, това прави по-вероятно другият човек да се опита да види нещата по начина, по който ние ги правим. Да се грижим за харизмата.

Реципрочност
Реципрочността описва задължението като неписано правило, че хората трябва да са коректни при даването и взимането, така че всички страни да са удовлетворени, а по този начин да се засилват и затвърждават работните взаимоотношения, взаимното доверие и екипността.

Авторитет
Доказателствена част за авторитет в областта чрез проследими, видими, теоретични и практически знания, умения и опит – дипломи, реализация на проекти, обществена дейност, публикации, успехи и други.

Градивни елементи на убеждаването
За да бъде една тактика на убеждаване ефективна, има елементи, които трябва да си дойдат на мястото. Голяма част от този процес е свързана с резултатната комуникация, да накараме другия човек да се довери на нас и нашето послание.

Тон на гласа
Най-добрият тон на гласа, когато се опитваме да убедим някого, е топъл, мил и етично настоятелен. Гласът трябва да отразява изражението на лицето.

Поза
Добрата поза е задължителна, ако искаме да проектираме увереност и вяра в нашите идеи, подходяща спрямо аудиторията и средата. Трябва да сме спокойни и емоционално уравновесени, докато определяме позата си.

Зрителен контакт
Контактът с очите е свързан с доверие в ума, защото хората са склонни да мамят и да действат нечестно, когато другите не ги гледат. Зрителният ни контакт трябва да бъде едновременно мил и уверен. Не се взираме в другия човек, но поддържаме редовен зрителен контакт. Поглеждаме за кратко към нещо друго и след това връщаме очите си към лицето на събеседника. Държим ъглите на очите нежни.

Външен вид на лицето
Подобно на контакта с очите, изражението на лицето играе важна роля за това колко достойни за доверие изглеждаме на другите. Ако покажем дори най-малка доза страх, съмнение или гняв на лицето, тогава става невероятно вероятно човекът, с когото говорим, да ни сметне за ненадежден. Външният вид на лицето е трудно да се фалшифицира поради естествените линии на лицето. За да запазим лицето си спокойно и отпуснато, но и любезно, се ръководим от положителни мисли, почтеност и добродетел, докато общуваме, тъй като това ни дава усмихнати линии около очите и устата, които вдигат нивата на достоверност и надеждност.

Темп и поток на речта
Докато говорим, запазваме скоростта на речта бавна. Освен това поддържаме цялото комуникационно взаимодействие кратко, но с необходимата дължина на важност. Не е препоръчително да говорим твърде дълго, тъй като така е много вероятно да загубим интереса на другите.

Логично и рационално искане или аргумент
Дори и най-убедителният човек може да не успее да убеди някого в своето послание, ако то е ирационално, нелогично или непоследователно. Когато се опитваме да убедим някого в нещо, важно е да имаме няколко валидни точки, за да подкрепим съобщението или посланието, което отправяме. Освен това трябва да сме сигурни, че нашите точки са реални със смисъл.

Време (тайминг)
Понякога най-влиятелният фактор за това дали някой ще се съгласи с нашата молба или не е точното време. Най-добрият момент за убеждаване се променя в зависимост от индивидуалната ситуация. Така че винаги е по-добре да помислим какво питаме и дали няма да е по-добре да попитаме по друго време, когато човекът от другата страна е свеж или когато е психически изтощен.

Допълнителни съвети за убеждаване на другите:

Бъдете подготвени за спорове;
Вслушвайте се в нуждите на другата страна;
Избягвайте негативния език, когато не сте съгласни;
Избягвайте колебливия език;
Гледайте на всички като на убедителни.

Какво да направите, когато убеждаването не работи: ПРЕГОВОРИ

Изслушайте аргументите на другия човек;
Задайте последващи въпроси;
Намерете обща основа;
Вземете предвид нуждите на другия човек;
Направете фин комплимент;
Определете Вашите собствени нужди;
Подкрепете преговорите като активни;
Оформете преговорите в писмена форма и действие по тях.