Как да изградим успешна култура?

Културата създава усещане за ред, приемственост и ангажираност, като прониква във всеки аспект на организацията, от начина на взаимодействие до възприятията на хората.
Културата често е трудна за организационно артикулиране, но нейното въздействие е широкомащабно и влияе върху управлението, процеса, продуктивността, привличането и задържането на човешки ресурс, производителността, репутацията и в крайна сметка влияе върху крайния резултат.

Седем важни характеристики на успешната култура:

Грижа:
Това включва човешки ресурс, който поема отговорност за своите действия, като се грижи двупосочно за вътрешноструктурното благо, така и за външната удовлетвореност. Така се създава висококачествено ниво на дейност и положителна атмосфера, в която се работи или учи.

Предизвикателство:
Създаване на противоречива среда – толериране на “нестандартно мислене” в комбинация със смачкване на същите тези идеи поради възприемания им шанс за провал. В този тип ситуация предизвикателството пред конвенционалното мислене и представяне кара хората да се страхуват да не загубят дейността си, работата си.

Риск:
Успешната организация може да управлява риска и дори да го превърне в стратегическо и печелившо предимство. Това включва обръщане на внимание на репутацията и продуктивността. Трябва да се предвиждат последствията от решения и действия. Този тип управление на риска може да добави значителна стойност към организацията.

Етика:
Често етиката може да бъде лепилото, което държи културата на една организация здраво. Ефективният лидер трябва да създаде писмен етичен кодекс за организацията. Този етичен кодекс трябва не само да се прилага, но и непрекъснато да се укрепва. Етичните принципи трябва да служат като стандарт, по който се оценява дейността.

Фокус:
Лидерът е свършил добре работата си, ако хората имат чувство за приемственост, ако знаят накъде се насочва организацията. Важно е те да знаят накъде отиват и какво трябва да постигат, а работата на лидера е да определи това за тях. Лидерът винаги трябва да знае накъде отива по всяко време. Това обаче не означава, че лидерът не трябва да има желание да се променя. Всъщност лидерът трябва да бъде агент за промяна, защото стагнацията води често до неуспех.

Доверие:
Взаимното доверие е важен отличителен белег на ефективното лидерство. Трябва да се оказва доверие на лидера, а и лидерът трябва да се доверява на хората. Важно е да се отбележи, че микроуправлението може да убие доверителната култура. Когато хората се доверяват един на друг, това създава екипна среда, в която всеки работи и учи за общите цели.

Заслуги:
Организациите често постигат целите си, като възнаграждават работата и учебния процес на хората въз основа на заслугите. Системите за заслуги създават справедливост и помагат за допълнително насърчаване на екипната среда.

Характеристиките на успешните култури включват грижа, предизвикателство, риск, етика, фокус, доверие и заслуги.