Как да сме подготвени за непредвидена реч?

Очертаване и подготовка за неписана реч

Може да ни се наложи да изнесем реч, за която липсва предвидено време за написване и предварителна подготовка. Например може да ни се наложи да отговоравяме и участваме в дебат или може би трябва да отговорим бързо на някакво събитие, което току-що се е случило. За да бъде възможно най-докосваща и достоверна, съветваме към реч без предварителен сценарий. Този подход има определени предимства. Така можем да се свържем с аудиторията повече по отношение на жестове, поза и контакт с очите, ако не сме заети да четем от предварително подготвен текст. Такъв тип говорене също ни дава гъвкавост да поканим за участие и публиката, което ни издава към любезност и достъпност.

Има тактики, които можем да открием като полезни, когато се подготвяме за изнасяне на реч.

Първо, ние искаме ясен и ефективен контур на хода на мисли. Това ще ни помогне да се уверим, че покриваме всяка от основните си точки. Движението ни става ефективно. Трябва да знаем точно колко време да отделим на всеки раздел от речта си. Уверяваме се, че някъде на мястото, където говорим, се вижда часовник, за да се придържаме към плана си. Малко са нещата, които са по-лоши от това да наближим края на времето и да осъзнаем, че сме покрили само половината от точките си.

Второ, съставяме и запомняме две или три ясни изречения за всеки раздел от нашия контур, които обобщават точките. Добро правило е да имаме сугестивна или изненадваща начална линия, провокираща мисъл, пример или подточка, и твърдо, убедително заключение. Те ще гарантират, че ефективно комуникираме нашите идеи.

Трето, опитваме се да сдвояваме всяка точка от речта си с ярка, ефективна история или пример. Разказването на истории задържа вниманието, прави точките ни запомнящи се и помага за оживяването на разговорите.

И накрая, уверяваме се, че сме разбрали и изложили фактите. Ако използваме конкретни детайли, следва да ги запомним внимателно. Грешките в действителност или погрешните статистически данни дават на критиците свобода да говорят и да отвличат вниманието от нашето централно послание.

За всяка стратегия най-важният елемент за успех е практиката.

Отговаряне на въпроси

Дори да изнесем реч по сценарий, често трябва да отговаряме на въпроси или да общуваме по някакъв начин с аудиторията си. Няма място за притеснение: има начини да се подготвим и за това.

Очакваме контрааргументи. Във всеки случай се опитваме да подадем ясно, категорично и убедително изречение, с което да отговорим в обратна връзка. След това можем да разработим или разширим тази мисъл или идея, но е важно да се обърнем към нея твърдо и ясно.

Можем да използваме въпросите като възможност. Трябва да бъдем готови да приемем всички подходящи въпроси като възможности за разширяване и доразвиване на нашия аргумент. Отново съвет за кратки изречения, с които да отворим допълнителните си точки.

Следва да бъдем търпеливи към аудиторията. Ако дадени точки имат значението да бъдат изказани веднъж, това не изключва възможността да се повторят.

Редактиране на нашата проза за стил

Стилът не е просто нещо, което да забележим с думите на другите хора. Това е набор от техники и умения, които можем да се научим как да използваме и в собственото си изложение, включващи яснота, дикция, дрескод, език на тялото и емоционална интелигентност.

Яснота – „правилни думи на подходящи места“.

Можем да наречем яснотата основно правило на стила. Ако прозата иска да предаде посланието си на аудитория, по-важно от всичко друго е да бъде ясно.

Дикция

Винаги трябва да избираме думи, които помагат на аудиторията да ни разбере. Яснотата е толкова важна за дикцията, колкото и за всеки друг аспект на композицията.