Как работи Народното събрание

Според Конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган. Парламентарните сесии през годината са три, разделени от великденска, лятна и коледна ваканция. Работата на народните представители по време на сесия включва участие в пленарни заседания, заседания на комисии, срещи на парламентарните групи и работа по избирателните райони. По време на пленарни заседания Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения, както и упражнява парламентарен контрол.

Пленарните заседания се провеждат три пъти седмично, като всеки петък част от заседанието е посветено на парламентарен контрол и се излъчва по националната телевизия. Всички открити пленарни заседания се излъчват в реално време, онлайн на сайта www.parliament.bg.

Народното събрание осъществява своите функции чрез система от постоянни (действащи през целия мандат) и временни (създадени за определен период от време с конкретни задачи) комисии.

Всеки състав на Народното събрание приема Правилник за организацията и дейността, който определя вътрешната структура, реда на работа и състава на парламентарните звена.

Председателят на Народното събрание се избира от народните представители и представлява институцията. Председателят открива, председателства и закрива пленарните заседания, съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения между парламентарните комисии. При изпълнението на тези отговорности председателят се подпомага от заместник-председатели.