Критиката

Кучето си лае, керванът си върви.

Пази Боже от критикари като нашето магаре.

Който плюе срещу вятъра, плюе на брадата си.

Вълк вълка не яде.

Гарван гарвану око не вади.

От късно каене полза няма.

Прошка за кокошка.

Всяко дърво си има червей да го яде.

Хапе се, дето не се стига.