Културният подвиг на Димитър Шишманов

“Не бива да се забравя де почива завинаги оня, който и днес буди вяра в нашето племе, най-главно в неговата способност сред най-тежки страдания и при невъзможни условия да твори културни ценности.“ – думи на Димитър Шишманов за Димчо Дебелянов

Димитър Шишманов е носител на идейния и действен принос за пренасяне на тленните останки на Димчо Дебелянов в Копривщица, намирайки много поддръжници, сред които и актрисата Невена Буюклиева.