Мисия

МИСИЯ

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ носи името на всеотдайната Елена Благородна, прабаба на председателя на Фондацията инж. Станислава Станкова и баба на заместник-председателя на Фондацията инж. Елена Станкова, която ни завеща достойни житейски каузи. Посланието „човечността е непреходна“ търси отличие на добротата, издържано във времето.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ се базира на наложените си етични ценности, които спомагат и стимулират благородните дейности в обществена полза, с послание за успешно бъдеще, образовани млади хора и културно иновативно израстване.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“

“Elena Noble foundation – humanity evermore”

 

Цели:

  • Подкрепа, консултиране и подпомагане на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи в значими области;
  • Консултиране и трансфер на експертни знания;
  • Участие и реализиране на проекти за развитието и практическата реализация на таланти в значими области;
  • Осигуряване на стипендии и други форми на подкрепа на таланти в значими области.

Почетен клуб “Елена Благородна”

Обект на създаването на клуба е приобщаването, обединяването и даряването на идеен труд, материали и споделяне на постижения, съотнесени към младостта на таланта и отдадения стремеж на поколенията към идентичен почетен път.

Част от проектната линия на Почетен клуб „Елена Благородна“ е създаването и на историческа колекция, която да бъде достъпна за всеки както виртуално, така и в съответен музей.

Elena Noble schooling

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” създава платформата за безплатно образование
с мисия за нови знания, модерни профили и функционални компетенции.