Младостта

Ако се ядосваш, бързо ще остарееш.

Младост и лудост са два близнака.

Млад – без памет, стар – без ум.

Младост – до време, старост – до гроба.

Докато е младост, все е радост.

Който на младини пирува, на старини робува.

Където старо не се почита, там за добро недей пита.

Човек остарява, сърцето младо остава.

От старо дърво обръч не става.