Надеждата

Ще изгрее слънце и на нашата улица.

И моето куче ще улови заек.

Дето цвят – там и мед.

Божа работа.

Дай Боже!

Нищо не може бе Бога.