Обръщение Господин/Господине и Госпожа/Госпожо

Обръщение към мъж при самостоятелност на думата или при наличие на определение пред нея – ГОСПОДИНЕ

Моля, приближете се, господине!
Драги господине, очаквахме Ви с нетърпение!

Обръщение към мъж при наличие на титла/собствено име след думата – ГОСПОДИН (г-н)

Уважаеми господин Президент, горди сме от Вашата политика!

Господин Миленов, ще Ви приветстваме в уговорения час.

Обръщение към жена – само формата ГОСПОЖО (г-жо)

Госпожо Министър, моля да обърнете внимание на подадения сигнал.
Роклята Ви е невероятна, госпожо Димитрова.
Уважаема госпожо Велинова, благодаря за оказаното съдействие!