Ордени и медали

Орден „Стара планина“
Орден „Стара планина“ е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
С орден “Стара планина” се награждават и чужди граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

Орден “Стара планина” е с лента и без лента.
Орден “Стара планина” с лента е без степени. С него се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани. На наградените се връчва и звезда на ордена.
С орден “Стара планина” без лента се награждават министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени. Този орден има две степени – първа и втора, и две категории – с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).

Орден „Св. св. Кирил и Методий“
С орден “Св. св. Кирил и Методий” се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен – златен с оранжева лента, втора степен – сребърен с оранжева лента.
С орден “Св. св. Кирил и Методий” с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката.
С орден “Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.
Орден “Св. св. Кирил и Методий” – втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

Орден “За гражданска заслуга”
С орден “За гражданска заслуга” се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България. Орденът има две степени – първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник.

Орден “За военна заслуга”
С орден “За военна заслуга” се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България. Орденът има една категория – с мечове, и три степени.

Орден “Мадарски конник”
С орден “Мадарски конник” се награждават чужди и български граждани за особенно големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България. Орденът е с лента с българския национален трибагреник, има две степени – първа и втора, и две категории – без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица).

Орден “За храброст”
С орден “За храброст” се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава. Орденът има три степени – първа, втора и трета, и две категории – с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица).
С орден “За храброст” с мечове се награждават военни лица:
– с първа степен – висши офицери – генерали и адмирали;
– с втора степен – офицери;
– с трета степен – сержанти и войници.

Медал “За заслуга”
С медал “За заслуга” се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот – култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
Медалът “За заслуга” е златен с кръгла форма и има една степен.