Още чувалчета изненади подкрепиха изграждане на среда при уважение

И още чувалчета изненади пристигнаха по места в Плевен, Стара Загора, София и Хасково.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подкрепи младежи и организации с чувалчета изненади за мотивация към човешкия фактор при среда на уважение и взаимодействие, покривайки обект “Книжно богатство”, обект “SportsSupport” и обект “БОП”.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” приема и подкрепя действия с честност и почтеност, интегрирайки високи етични стандарти, за създаване на приобщаващ и развиващ се обществен колектив.