Подписано от...Димитър Драганов

Творчески път на Димитър Драганов Драганов:

Димитър Драганов Драганов е роден на 20 май 1999 г. в град Ямбол. Родом е от град Стралджа, в който в най-ранните си детски години вдъхва живот на своята поезия – пъстроцветната магия, която го прави щастлив и му помага да повярва, че целият свят е едно красиво и безбрежно измерение.
Димитър започва да пише стихотворения от 10-годишен и с течение на времето поезията става неговият най-добър и верен приятел. Носител е на награди от различни поетични конкурси, част от които са: I-во място в Национален поетичен конкурс „Непознати улици“, организиран от ПГПАЕ „Гео Милев“, гр. Бургас (2017 г.), I-во място в Национален конкурс „Хората – еднакви и различни“, организиран от Национален дворец на децата и Министерство на образованието (2017 г.), I-во място в областен конкурс за есе по повод 3-ти март, организиран от БОРР – Тервел (2017 г.), I-во място в областен конкурс за есе по повод 3-ти март, организиран от БОРР – Тервел (2018 г.), I-во място в конкурс „Чудото любов“, организиран от РЗИ Хасково и Младежки дом Хасково, както и др.
Димитър Драганов е автор на дебютната стихосбирка със заглавие „Моят глас“, излязла от печат през месец юни на 2021 г., с редактор господин Станислав Марашки от Конфедерация на българските писатели, намираща се в град Бургас. През месец декември на 2021 г. печели Голямата награда в Международния конкурс на Издателство „Многоточие“ „Защо пиша това писмо?“ с творбата „Моето добро писмо“, която се състои в издаване на стихосбирка, получаване на статуетка „Любов“ и специална грамота. Отличен е и с трето място в раздел „поезия“ на Международния литературен конкурс „Небесни меридиани“, гр. Бат Ям, Израел, както и др. Втората книга на Димитър Драганов със заглавие „Портрет на живота“, излязла от печат през месец януари на 2022 г., включва 75 стихотворения на любовна и социална тематика.
Третата стихосбирка на поета от Стралджа „Път над страха“, излязла от печат през месец април на 2023 г., съдържа 90 стихотворения на любовна, философска и социална тематика. Четвъртата книга на Димитър Драганов е на психологическа тематика и носи заглавието „Когато нямаше никого“, като в нея Димитър разказва за труден личен житейски етап, през който успешно преминава.
Също така Димитър Драганов завършва бакалавър психология във Великотърновския университет през 2022 г., а година по-късно завършва и магистър „социална психология“. Записва следната специалност, ръководен от желанието си да помага за оформянето на облика на едни по-добри времена, в които всички ние бихме могли да живеем. За него психологията е както и специфична, уникална наука, така и неповторим начин да научи повече както за себе си, така и за заобикалящия го свят. Автор е на проект за предоставяне на равен достъп до психологическо консултиране от края на 2021 г. Понастоящем се обучава във втори модул на когнитивно-поведенческата парадигма за придобиване на титлата „консултант“.