Правопис на представките О- и У-

Правописът на представките о- и у- не се подчинява на строги правила, затова следва да обърнем по-голямо внимание на тези думи, когато пишем.

Правопис на представката О-

Действието се разпространява върху повърхността или върху целия обект – обеля, опържа
Действието се извършва около предмета и носи резултат – окопая, омета
Действието показва придобиване на качество – омеквам, остарявам

Правопис на представката У-

Действието е насочено към вътрешността на обекта, засяга го – ужилвам, ухапвам, убождам
Действието е насочено центробежно и надолу, има спад – увисвам, угасвам, умърлушвам се
Действието е засилено – уголемявам, утроявам, ускорявам

Пароними с представките о- и у-

оказвам – проявявам съдействие
указвам – посочвам посока

оронвам – роня мазилка
уронвам – накърнявам престиж

Проверка на провописа на представките о- и у-

Пише се о-, когато е в състава на една от представките – об- (обсаждам, обвивам), обез- (обезболявам, обезсмислям)
Проверява се дали представките о- и у- са част от корена на думата – унасявам се (унес), ударя се (удар)