Съгласуване на думите в изречението

Съществително име в ед.ч. при две или повече определения -> два или повече еднотипни обекта:

Българските състезатели участваха в днешната и вчерашната тренировка.
(При предходната употреба съществителното име се пропуска: Българските състезатели участваха в днешната тренировка и вчерашната тренировка.)

Екип, отбор, група и прочее – ед.ч.:

Дълги години работя в екипа и добре го познавам.
(Грешно: Дълги години работя в екипа и добре ги познавам.)

Отборът играе на централния стадион.
(Грешно: Отборът играят на централния стадион.)

Местоименията чийто, чиято, чието, чиито се съгласуват по род и число със следваща дума в изречението:

Разглеждаме картини, чийто художник е неизвестен.