Употреба на И / Й

Съществителните имена в мн.ч. завършват на И

Корекциите в текста са положени от езиковед.

Съществителните имена, които в ед.ч. завършат на Й, то в мн.ч. завършват на И

В нашето село има един глашатай.
В другото село има много глашатаи.

Кой, някой, никой, който, мой, твой, свой – формите за ед.ч. на тези местоимения завършват на Й, докато формите за мн.ч. завършват на И

Кой е този телевизионен водещ?
Кои са номинирани за най-известни личности на годината?

Заповедните /повелителните/ форми на глаголите завършват на ИЙ, ИЙТЕ

Георги, измий бързо съдовете!