Употреба на кратък член

Кратък член /

Когато членуваната дума не е подлог в изречението и може да се замени с него (тогава / там), следва граматически правилното членуване с кратък член. Когато пред думата има предлог (на, по, с, в, върху, от, при, към и прочее), следва граматически правилното членуване с кратък член. Дори членуваната дума да не е извършител на действието отново проверяваме със заместване с него. Проверяваме с него при наличие на поясняваща дума, като тогава заместваме цялото словосъчетание.

Докладната беше представена от кмета на града.
Докладната беше представена от него.

Много хора изпълниха стадиона в квартала.
Много хора го изпълниха.

Получаването на поредния подарък беше възприето с голямо уважение.
Получаването му беше възприето с голямо уважение.

Важно е да отбележим, че в случай на прякор, прозвище и собствено име на географски обект (употребяван само членуван) се изписва кратък член.

“Красавицата и Звяра
Предела обозначава красива местност.