Учтива форма – Вие / Вас / Ви / Ваш

При израз на учтивост пишем местоименията с главна буква – Вие / Вас / Ви / Ваш – учтива форма

Господин Иванов, Вашето искане е удовлетворено!
Желанието Ви е дискутирано в работната среща.

При обръщение към двама или повече души пишем местоименията с главна буква – Вие / Вас / Ви / Ваш – учтива форма

Скъпи приятели на изкуството, каним Ви на предстоящата изложба.
Дами и господа, Вашите изразни средства са изцяло подчинени на коректността в българския език.