Храбростта

Юнакът, щом падне, веднага става.

Юнак от рана не се бои.

Юнак без рана не ходи.

Сърце юнашко не трае.

Юнак над юнаците е този, който е победил, а не който се хвали.

От страх и умният може да изгуби ума си.

На страха очите са големи.

Заекът, и като спи, гледа.

Кокошката вода пие и нагоре гледа.

Мокър от дъжд не се бои.

Веднъж, ама като мъж.