Честит празничен 3 март!

Честит празничен 3 март! 🇧🇬
За величието на свободата, националното достойнство и родолюбието! 🤍
За отговорността към историята и бъдещето! 💚
За любовта към Родината! ❤️