Честността

По-добре е честно да умреш, отколкото безчестно да живееш.

По нечестен път спечелено не стига до трето коляно.

Което е с дявола събрано, отива по дяволите.

Пази се от тоя, който едно говори, а друго върши.

Зъб го боли, та куца.

Хитрост с хитрост се надхитрява.

Хитрата лисица – с двата крака в капана.

Хем да мине водата, хем да не си намокри краката.

Змията се вие и пак в дупката влиза.

Мнозина се причестяват, без да се покаят.

Някой се скрива зад един лист, а някой зад цяло дърво не може.

Ще дойде мачка за погачка.

Върти се като лисица около капан.

Бог да ни пази от преправени светци.

На глава – слънце, на сърце – лед.

Сутрин набожен, вечер разложен.

Господ да те пази от кръстен дявол.

Навсякъде пази мравките, а тайно краде конете.

Отвънка гиздава, отвътре гнидава.

Пази се от този, който много се кръсти.

С тебе яде и пие, а зад тебе гроб копае.