Членуване на думата

При собствени имена, които означават институции, организации, политически партии и прочее.
Членува се първата дума:

От Министерството на туризма предупредиха за мерките при влизане в страната.

Иван Иванов е първият генерален директор на Българската национална телевизия.

При две или повече определения, отнасящи се за два или повече обекта.
Членуват се всички определения:

Италианската и френската музика си дават среща на концерт в Рим.

Процесът на възстановяване на здравото и болното коляно е с различен подход.

При две или повече определения, отнасящи се до един и същи обект.
Членува се само първото определение:

С адмирации са бързата и ловка реакция.

Топлият и мек хляб се помни още от детството.