Щедростта

Дава си и ризата от гърба.

По-добре е да даваш, отколкото да искаш.

Ако искаш да вземеш, научи се да даваш.

Ако дадеш тук, ще намериш там.

Ръждясали му парите в кесията.

На дявола тамян не дава.

През стъкло сирене ближе.

Богатството на скъперника нехайници го ядат.

От точилото мед изстисква.

Коприна носи, коприва яде.

Скъперникът само като умре прави добро.

Ако ти се свиди маслото, кашата не става хубава.

Два калпака на една глава иска да носи.

Мишката не се събира в дупката, а повлякла и тиква след себе си.

Иска да изпие морето и да стигне небето.

Сърце да е широко!

Попитали циганина: “Коза ли искаш, или заек?”. “Козаек” – отговорил той.