Подписано от…Signed by…

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна“ стартира новия си проектен обект “ПОДПИСАНО ОТ…SIGNED BY…”, като част и от проекта Elena Noble schooling, със специална връзка и към първото по рода си списание в България – списание CODIFY.

Подкрепяйки, окуражавайки и мотивирайки таланта, писането и творчеството в младите хора, “ПОДПИСАНО ОТ…SIGNED BY…” е специално отредено място в Elena Noble schooling, място за всеки литературен и културен творец, човек на изкуството, и не само, пример в спорта, и изключителния му почерк на изразяване, мотивация и положително въздействие.

“ПОДПИСАНО ОТ…SIGNED BY…” отключва свободата към писането, а отличителността приема за вдъхновяващ пример.

Целта остава непроменена – повишаване външната мотивация на младите хора и импулс за любознание и познание, развитие и самоусъвършенстване, идейност и креативност. “ПОДПИСАНО ОТ…SIGNED BY…” дава възможност за разширяване на общността, застъпвайки високи етични стандарти и грамотност.

Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ аплодира и подкрепя всички таланти, решителни в следването на своята даровитост.