Elena Noble schooling

Elena Noble schooling e безплатна образователна платформа, създадена като проектна идея към Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, с основна цел към подпомагането и изграждането на младежи с функционалени компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта.

Стойността на платформата е с важна линия, предвид възможността от теми за Личностно развитие, приемайки образа на дисциплини като Етика, Етикет и Протокол, Лидерство и Емоционална Интелигентност, Чужди езици, като допълнителна информация в разнородни и любопитни направления се помества в секция Избрано. Страницата БЪЛГАРИЯ пък е сегмент с мотивация към родолюбие и родоучение. Платформата интегрира и секции Събития и Истории, чрез които да стимулира младежите към изкуство, креативност и изразителност в писането, като споделя и популяризира най-вдъхновяващите получени творби.

Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие.

Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност.