Elena Noble schooling

Elena Noble schooling e безплатна образователна платформа, създадена като проектна идея към Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, с основна цел към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта.

Стойността на платформата е с важна линия, предвид възможността от различни теми.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, чрез реализирания си проект Elena Noble schooling, развива списание CODIFY, посветено на съвременната мъдрост на младите, образованието и външната мотивация. Съдържанието на CODIFY е с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език.
Списанието поставя пред себе си вариативност, като всяка година да работи върху теми и тенденции. Процесът на реализацията на CODIFY е най-важното предизвикателство в програмата, тъй като проектът предвижда предаване на знания и работа в екип по интересен и дискусионен начин. Дебатите и личностното развитие са поставени като основа за ефективната комуникация в екипа, както и за приноса за просперитет и изграждане на модерни и функционални профили.

Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие.

Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност.