Elena Noble schooling

Elena Noble schooling e безплатна образователна платформа, създадена като проектна идея към Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, с основна цел към подпомагането и изграждането на младежи с функционални компетенции, модерни професионални профили и допълнителни знания, приложими във всяка сфера на таланта.

Стойността на платформата е с важна линия, предвид възможността от теми за Личностно развитие, приемайки образа на дисциплини като Етика, Етикет и протокол, Лидерство и Емоционална Интелигентност.
Страницата “България” е сегмент с мотивация към родолюбие и родоучение, а за разширяването на обхвата на мотивацията за фокус върху България и българския език, Elena Noble schooling създаде пространство при страница “Езикознание”, където се разглеждат теми и правила, свързани с коректната употреба на българския език в подразделенията на лингвистиката – граматика, семантика и прагматика.
Страница “Политика” е заредена с избрани материали, които да подкрепят гражданското образование. Това пространство в платформата разглежда политически системи, форми на управление, политическо поведение и власт и още. Тъй като властта приема много форми, политическата наука често се припокрива с икономиката, психологията, социологията и другите социални науки. Подкрепяйки гражданското образование, се мотивира активността при взимането на решения и анализирането на политическите процеси и явления.
Elena Noble schooling представя за Вас още “Чужди езици”, като допълнителна информация в разнородни и любопитни направления се помества в секция “Избрано”. Платформата интегрира и секции Новини и Истории, чрез които да стимулира младежите към изкуство, креативност и изразителност в писането, като споделя и популяризира вдъхновяващи получени творби.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, чрез реализирания си проект Elena Noble schooling, развива списание CODIFY, посветено на съвременната мъдрост на младите, образованието и външната мотивация. Съдържанието на CODIFY е с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език.
Списанието поставя пред себе си вариативност, като всяка година да работи върху теми и тенденции. Процесът на реализацията на CODIFY е най-важното предизвикателство в програмата, тъй като проектът предвижда предаване на знания и работа в екип по интересен и дискусионен начин. Дебатите и личностното развитие са поставени като основа за ефективната комуникация в екипа, както и за приноса за просперитет и изграждане на модерни и функционални профили.

Elena Noble schooling е тази база, която поставя началото на срещи, дебати и прилагане на материята практически сред младежи и хора, оценяващи пътя на своето непрестанно развитие.

Платформата оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност.