“Sports Support”

Спортът е тази култура, която разширява и откроява нови хоризонти и перспективи. Спортните вариации са съществена част от живота, и ролята им в ежедневните дейности на младите хора помага за създаването на силни личности и многофункционални профили. Подкрепата по фокуса на този обект развива дейностите на деца и младежи, деца в неравностойно положение, тяхната спортна ориентация, както и способността им да се усъвършенстват в тази област на дейност, да бъдат стимулирани към здравословен начин на живот. „Фондация Елена Благородна – човечеството завинаги“ признава значението на пряката и непряка финансова и морална подкрепа.
Нашата мисия е да подпомагаме спортния път и последващата реализация на таланти, тъй като тази мисия работи с дълг към човечеството, а възможността за допълнителна подкрепа в спорта и активностите по обект „Sports Support“ е импулс за идейното развитие на таланта на младите хора.
Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за индивидуалното самосъзнание, така и за националното самочувствие по линия на спортното образование и развитие, на активния начин на живот, на мотивация към тях.
Целта е да се подкрепят младите хора в техните спортни интереси, като се предоставят допълнителни ресурси като източник на просперитет за спортните цели. Задачите варират от задоволяване на спортните нужди на целевите групи до подпомагане на мотивацията и прилагането на идеи чрез функционални профили на човешките ресурси.
Обектът разчита и предвижда все повече млади хора да проявяват любопитство към съвременния си спортен и активен път, мотивиран от привържениците на „Sports Support“.
Четете още на https://elenanoble.org/sports-support/